Zidanice

Zidanice

Zidanice

PRAVNO OBVESTILO IN IZJAVA O VAROVANJU ZASEBNOSTI

PRAVNO OBVESTILO IN IZJAVA O VAROVANJU ZASEBNOSTI

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Razvojni center Novo mesto d.o.o vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom
o varstvu osebnih podatkov oziroma v skladu s pravicami in obveznostmi iz Splošne uredbe o varstvu
podatkov Evropske unije. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z
namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene neposrednega trženja,
raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi Razvojnega centra Novo mesto d.o.o in njegovih poslovnih partnerjev. V kolikor potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na
potovanje.
Enako velja za uporabnike spletne strani www.zidanice.si ter www.visitdolenjska.eu in prejemnike e-novic.
Varstvo vaših osebnih podatkov nam je zelo pomembno, zato vam skupaj s kvalitetnimi vsebinami
zagotavljamo tudi vašo pravico, da sami odločate o uporabi svojih podatkov. Na tem mestu bi vas želeli
seznaniti s politiko varovanja osebnih podatkov v Razvojnem centru Novo mesto d.o.o. Ta politika zasebnosti ureja
zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih upravljavec zbira od potnikov, uporabnikov spletne
www.zidanice.si, www.visitdolenjska.eu in prejemnikov e-novic.
Kazalo
1. Upravljavec zbirke osebnih podatkov
2. Kategorije osebnih podatkov
3. Nameni obdelave osebnih podatkov
4. Čas hrambe
5 Varovanje osebnih podatkov
6. Pravice uporabnikov
7. Pogodbeni obdelovalci in območje hrambe
8. Uporaba piškotkov
9. Navodila za urejanje piškotkov v posameznih brskalnikih
10. Pravno obvestilo

1. Upravljavec zbirke osebnih podatkov
Razvojni center Novo mesto d.o.o., Podbreznik 15, 8000 Novo mesto
Pooblaščena oseba v zvezi z varovanjem osebnih podatkov vam je dosegljiva na info@rc-nm.si
Kot prejemnik oz. uporabnik dovolim upravljavcu zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih
podatkov, skladno z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov .

2. Kategorije osebnih podatkov
Pridobljeni podatki potnikov, ki jih je upravljavec pridobil za namene izvajanja pogodbe in jih upravljavec
zbirke osebnih podatkov hrani so:
• e-poštni naslov;
• ime in priimek ter naziv oz. spol;
• naziv podjetja;
• fizični naslov;
• telefon;
• GSM;
• rojstni podatki;
• podatki o osebnem dokumentu;
• pretekla povpraševanja, nakupi, računi, podporni zahtevki;
Podbreznik 15, 8000 Novo mesto
T: +386 (0)7 337 29 82
www.rc-nm.si | www.visitdolenjska.eu
info@rc-nm.si
Pridobljeni podatki uporabnikov spletne strani www.visitdolenjska.eu in e-novic, ki jih hrani upravljavec zbirke
osebnih podatkov:
• e-poštni naslov;
• katera sporočila je uporabnik odprl in katere povezave je v sporočilih kliknil;
• katere strani je obiskal na portalu;
• pretekla povpraševanja, nakupi, računi, podporni zahtevki;
• IP naslovi uporabnika in ID-ji piškotkov;
• katere strani je obiskal na portalu;

3. Nameni obdelave osebnih podatkov
Upravljavec Razvojni center Novo mesto d.o.o., Podbreznik 15, 8000 Novo mesto bo podatke, ki jih je pridobil od
potnikov in uporabnikov spletne strani www.visitdolenjska.eu uporabljal za naslednje namene:
• za izvajanje pogodbe;
• za komuniciranje z naročniškim oz. (pred)pogodbenim razmerjem;
• za izvedbo nagradnih iger;
• statistične in tržne analize; sledenje klikom in odpiranjem e-mailov ter klikom na spletni strani za
segmentacijo in prilagajanje vsebine e-mailov;
• obveščanje in pošiljanje e-novic, člankov, obvestil o dogodkih po e-pošti ;
• neposredno trženje in pošiljanje ponudb po SMS/MMS, e-mailu in notifikacijskih sporočilih, klasični pošti,
na spletni strani in mobilnih aplikacijah ter opravljanje telefonskih klicev;
• segmentiranje, profiliranje in avtomatizirano obdelavo z namenom oblikovanja prilagojenih sporočil in
ponudb, ki bodo bolj relevantna uporabniku;
• prikazovanje prilagojenih oglasov na oglaševalskih platformah (Google in Facebook).
Ob poslanih elektronskih sporočilih si upravljavec zabeleži odpiranja prejetih sporočil posameznikov in klike
na povezave v prejetih sporočilih. Prav tako beleži oglede in akcije na spletni strani upravljavca. Za boljše in
bolj usmerjeno posredovanje ponudb ter prilagajanje sporočil oz. komunikacije zabeležene podatke
avtomatsko obdeluje, analizira, profilira ter ocenjuje aktivnost in merjenje zanimanja uporabnikov.

4. Čas hrambe
Osebne podatke posameznika hranimo časovno neomejeno oz. do preklica privolitve za hranjenje in
obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma
učinkovito in trajno izbrišemo.
Če bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne
podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.

5. Varovanje osebnih podatkov
Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter v
skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Zagotovil bo ustrezno organizacijsko in
tehnično varovanje. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril
tretjim osebam. Razvojni center Novo mesto d.o.o. izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za
varstvo osebnih podatkov.

6. Pravice uporabnikov
V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) mora upravljavec osebnih podatkov
porabniku na njegovo zahtevo:
Podbreznik 15, 8000 Novo mesto
T: +386 (0)7 33 37 29 82
www.rc-nm.si
info@rc-nm.si
• Potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se
nanašajo nanj.
• Posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.
• Dati možnost, da popravi ali dopolni svoje osebne podatke.
• Dati možnost delnega ali celotnega izbrisa osebnih podatkov.
• Dati možnost prenosa osebnih podatkov k drugemu ponudniku sorodnih storitev.
• Dati možnost delnega ali celotnega umika privolitve za obdelavo osebnih podatkov.
Upravljavec bo vašo željo po preklicu upošteval in najkasneje v 15 dneh dosledno uredil preklic soglasja z
nameni obdelave osebnih podatkov.
Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu s strani upravljavca kakorkoli kršene pravice o varstvu
njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pisni ugovor upravljavcu na naslov Razvojni center Novo mesto d.o.o.,
Podbreznik 15, 8000 Novo mesto ali poda pritožbo pri nadzornem organu (Informacijskem pooblaščencu v
Republiki Sloveniji).
Vsak porabnik ima možnost, da se enostavno z enimi klikom v nogi prejetega e-mail sporočila odjavi od
prejemanja sporočil ali pa pošlje e-mail z odjavo na info@rc-nm.si ali z odgovorom na konkretno
prejeto e-mail sporočilo.

7. Pogodbeni obdelovalci in območje hrambe
Upravljavec zbrane osebne podatke posreduje tudi svojim pogodbenim obdelovalcem, ki lahko podatke
obdelujejo izključno v okviru upravljavčevih navodil in pooblastil in ki so s pisno pogodbo, sklenjeno z
upravljavcem, zavezani k zagotavljanju ustrezne ravni varstva osebnih podatkov, in sicer: za CRM, e-mail
marketing sistem in sistem za marketinško avtomatizacijo. Zbirke osebnih podatkov ponudnik hrani na
območju EU ter jih ne iznaša v tretje države.
Upravljavec lahko posreduje osebne podatke digitalnim oglaševalskim platformam (Google, Facebook,
LinkedIn in podobno) in uporablja njihove piškotke, ki upravljavcu omogočajo oblikovanje bolj natančnih
segmentov, prikazovanje ciljanih oglasov in ponovno trženje. S tem uporabnik dobi bolj relevantne oglase na
teh platformah s strani upravljavca. Pri tem gre lahko za iznos podatkov pogodbenemu obdelovalcu izven EU.

8. Uporaba piškotkov
Kot uporabnik spletne strani www.rc-nm.si, www.zidanice.si ter www.visitdolenjska.eu se strinjate, da se vam v računalnik naložijo piškotki (ang.
cookies) za zagotavljanje delovanja vseh funkcij spletne stani, spletno analitiko in napredno oglaševanje.
Naložijo se naslednji piškotki:
– Google Analytics piškotki za analitične namene;
– Facebook piškotki za ponovno trženje in oglaševanje;
– Google piškotki za ponovno trženje in oglaševanje;
– Addthis piškotki za prikazovanje gumbov za deljenje na socialnih omrežjih in pojavnih oken ter izpostavitev;
– Piškotki marketing automation orodja za spremljanje dejavnosti uporabnika na spletni strani.
Piškotki omogočajo, da se določene vsebine ali funkcije aplikacije prilagodijo za določenega obiskovalca,
glede na njegove izbire ali preference ali glede na lastnosti njegove terminalske opreme. Piškotki za
analitične namene omogočajo stalno izboljševanje spletnega mesta.

9. Navodila za urejanje piškotkov v posameznih brskalnikih:
· Google Chrome
· Internet Explorer
· Safari
· Firefox
Podbreznik 15, 8000 Novo mesto
T: +386 (0)7 337 29 80

www.rc-nm.si
info@rc-nm.si
· Opera

10. Pravno obvestilo
Vse vsebine, objavljene na www.zidanice.si, so last Konzorcija Turizem v zidanicah.  Brez dovoljenja podjetja Konzorcija Turizem v zidanicah. se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen koli drug način. Konzorcij Turizem v zidanicah ni odgovoren za morebitne težave pri delovanju spletne strani. Konzorcij Turizem v zidanicah si pridržuje pravico do morebitnih napak in sprememb vsebin, objavljenih na  www.zidanice.si .